مدارک سوپر ویزا

 

  • وضعیت متقاضی از نظر قید و بند اقتصادی ،اجتماعی و غیره به کشور مبدا
  • منظور و هدف اصلی متقاضی از سفر به کانادا
  • وضعیت مالی متقاضی
  • وضعیت کشور مبدا از لحاظ ثبات سیاسی و اقتصادی
  • میزان درآمد میزبان در کانادا
  • دعوت نامه از میزبان متقاضی در کانادا
  • انجام معاینات پزشکی در صورت نیاز
  • تعهد کتبی میزبان در زمینه تقبل هزینه های مرتبط با متقاضی

تمامی حقوق این وب سایت متعلق کلینیک مالی می باشد.

طراحی سایت طراحی سایت تهران طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت