مدارک مورد نیاز ویزای کار کانادا

مدارک کاری متقاضی


-گواهی اشتغال به کار

- فیش حقوقی 

- حکم کارگزینی 

- فیش بازنشستگی 

- حکم بازنشستگی 

- پروانه کسب 

- پروانه بهره برداری 

- پروانه وکالت 

-  پروانه مطب 

- کارت بازرگانی

 


مدارک شرکت ( اگر متقاضی دارای شرکت باشد )


 

 •  اساسنامه شرکت
 •  روزنامه رسمی شرکت ( آگهی تاسیس وآخرین آگهی تغییرات)
 •  اظهار نامه ثبت شرکت
 •  آخرین لیست بیمه شرکت برگه پرداخت
 •  پرینت گردش حساب سه ماه یا شش ماه شرکت
 •  آخرین برگه مالیاتی شرکت
 •  (در صورتی که متقاضی ، خانم متاهل باشد علاوه بر مدارک خود، مدارک همسر هم نیاز است .)

 

 

 

مدارک و مشخصات پرستار سر خانه 


 • تاییدیه از طرف اداره منابع انسانی (LMO) از یک کارفرما در کانادا
 • توافقنامه کاری بین متقاضی و کارفرما
 • تکمیل دیپلم دبیرستان و یا معادل آن
 • حداقل 6 ماه آموزش یا 1 سال یا بیشتر کار تمام وقت با حقوق به عنوان پرستار یا در یک رشته مرتبط ( شامل 6 ماه با یک کارفرما) در 3 سال گذشته
 • آشنایی خوب به زبان انگلیسی یا فرانسه
 • یک مجوز کار قبل از ورود به کانادا

 

 

 

 

 
 
                                                                                                   

تمامی حقوق این وب سایت متعلق کلینیک مالی می باشد.

طراحی سایت طراحی سایت تهران طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت