خدمات اسکان

  • استقبال در فرودگاه و وسیله نقلیه
  • اقامت موقت
  • دریافت کارت بهداشت و درمان و گواهینامه رانندگی
  • درخواست دریافت کارت اعتباری کانادا
  • پیدا کردن مسکن موقت برای خرید یا اجاره

تمامی حقوق این وب سایت متعلق کلینیک مالی می باشد.

طراحی سایت طراحی سایت تهران طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت