خدمات رایگان

 

 •  فرم آنلاین رایگانرا تکمیل کنید و نتیجه را ظرف مدت یک روز دریافت نمایید.
 • پرسش های خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید و ظرف یک روز پاسخ بگیرید.
 • سوالات خود را در مورد شرایط خود و خدمات ما، تلفنی مطرح کنید.

خدمات ما


 • تعیین بهترین روش مهاجرت
 • جواب به پرسش ها
 • پیگیری مداوم پرونده شما با اداره مهاجرت کانادا
 • همراهی با شما از ابتدا تا زمان رسیدن به کانادا و گرفتن کارت اقامت
 • آماده سازی شما قبل از مصاحبه
 • امکان گرفتن ویزای توریستی برای شما قبل از تکمیل نهایی پرونده
 • پیدا کردن مسکن موقت قبل از ورود سهام به کانادا
 • استقبال در فرودگاه
 • همراهی شما جهت دریافت شماره اجتماعی، کارت بهداشت و باز کردن حساب بانکیتمامی حقوق این وب سایت متعلق کلینیک مالی می باشد.

طراحی سایت طراحی سایت تهران طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت