ترجمه مدارک


کلیه مدارک متقاضیان ویزای کانادا باید به زبان انگلیسی ترجمه شود. به علت اینکه جهت اخذ ویزا کانادا مصاحبه ای از متقاضی انجام نمیگیرد ( مدارک به سفارت ارسال میشود و شخص متقاضی جهت انگشت نگاری در مراکز انگشت نگاری کاناد حاضر میشود )، تمامی مدارک فوق باید کامل و دقیق باشد. (در این مورد نیز می توانید از تیم ترجمه دفتر اخذ ویزا میپل کمک بگیرید.)

جهت ثبت درخواست ترجمه مدارک با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

 

0912-441-9507

زمان پاسخگویی 8 - 16 

                         

تمامی حقوق این وب سایت متعلق کلینیک مالی می باشد.

طراحی سایت طراحی سایت تهران طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت