پیکاپ ویزای کانادا


 جهت درج ویزا کانادا نیازی به حضور شخص نیست، پاسپورت ها می توانند از طریق یک نماینده به سفارت تحویل داده شوند.  از مزایای پیکاپ هزینه پایین آن نسبت به هزینه اقامت در کشور مقصد می باشدپس از اینکه فرد نسبت به درخواست ویزا اقدام می نماید، ممکن است  موافقت با درخواست ویزا یا عدم موافقت با  درخواست ویزا   صورت پذیرد؛که در صورت موافقت با درخواست ویزا ، باید پاسپورت به سفارت ارسال شود تا ویزا ضمیمه پاسپورت شده و فرد بتواند به کشور مورد نظر سفر کند.

 

 

مدارک لازم جهت پیکاپ کانادا


هزینه های پیکاپ ویزای کانادا

 

 


تمامی حقوق این وب سایت متعلق کلینیک مالی می باشد.

طراحی سایت طراحی سایت تهران طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت